3

Er zijn diverse vogels die niet het gehele jaar door hier verblijven. De tapuit bijvoorbeeld vliegt na zijn broedperiode naar de Afrikaanse savanne om daar op safari tussen de olifanten te overwinteren. Deze middelgrote zangvogel is een zeldzame broedvogel in Nederland geworden. De Kale Duinen in het Drents-Friese Wold is het enige gebied in het binnenland waar er nog een aantal tot broeden komt.

Hoe zou jullie volgende vakantie of uitje eruit komen te zien als alles mogelijk is? Waar zou je graag samen naartoe gaan?

Blogs
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Instagram